Skip to content

12.V.2022
Spotkanie warsztatowe
adeptów kardiologii inwazyjnej

Jest nam niezmiernie miło zaprosić
do udziału w pierwszej edycji

IC_You_logo_FC

Spotkania warsztatowego uszytego z myślą o adeptach kardiologii inwazyjnej, którzy szukają wiedzy i praktycznych umiejętności korzystaniach z najnowszych technologii i technik zabiegowych stosowanych w kardiologii interwencyjnej. W tej edycji skupiamy się na leczeniu bifurkacji, ocenie czynnościowej i obrazowaniu OCT.

Obok podstaw teoretycznych zaplanowaliśmy dwie sesje hand-on na trenażach, w trakcie których każdy z uczestników będzie samodzielnie implantował stenty stosując różne techniki bifurkacyjne. W ramach IC You! Stawiamy na kameralną atmosferę, otwartość i wzajemną wymianę doświadczeń (peer-to-peer).

Artykuły

Wykłady video

 

Kardiolog

dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski

Kardiolog
Kardiolog

dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak

Kardiolog
Kardiolog

prof. dr hab. n. med. Tomasz Roleder

Kardiolog

Program:

CZWARTEK
12 MAJA 2022

8:30 – 8:45  Powitanie 

8:45 – 12:30 Sesja Nauk Podstawowych

  1. Anatomia dla kardiologia inwazyjnego – dr hab. n. med. Mateusz Hołda

09:30 – 10:45 Sesja: Ocena Czynnościowa w Praktyce

Abbott
  1. Koncepcja i podstawy teoretyczne oceny czynnościowej tętnic wieńcowych (FFR, RFR i inne indeksy spoczynkowe) oraz omówienie techniki wykonywania badania FFR (metody wywoływania hiperemii), indeksów spoczynkowych (RFR/iFR) – dr hab. n. med. Wojciech Wańha 
  2. Koncepcja i podstawy teoretyczne oceny mikrokrążenia i omówienie techniki wykonywania oceny mikrokrążenia (IMR, CFR) – prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik
  3. Techniki bifurkacyjne – stentowanie tt. wieńcowych (provisional stenting, TAP, DK-crush) – dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 

  1. Praktyczne warsztaty ze stentowanie bifurkacji – symulatory i flow modele  cz. 1 

12:30 – 13:30  Lunch

13:30 – 15:00 Sesja: Optyczna Tomografia Koherentna w praktyce

Abbott
  1. Technika wykonywania oceny wewnątrznaczyniowej z wykorzystaniem optycznej koherentnej tomografii komputerowej (OCT) i interpretacja obrazów, ocena jakościowa OCT – co możemy zobaczyć – dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak
  2. OCT guided PCI (MLD-MAX) + OCT guided bifurcation stenting – prof. dr hab. n. med. Tomasz Roleder
  3. Praktyczne warsztaty ze stentowanie bifurkacji. OCT and FFR guided PCI– symulatory i flow modele cz. 2

15:00 Przerwa kawowa

15:15 – 15:45 Sesja „Glimps in to the future” 

  1. Zastosowanie sztucznej inteligencji w kardiologii – dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski / dr Mikołaj Basza
  2. Nowe kierunki w wewnątrzwieńcowym obrazowaniu i czynnościowej ocenie tętnic wieńcowych – Jonathan Wood

15:45 – 16:00  Podsumowanie

MIEJSCE SPOTKANIA:

 

 

Hotel Stare Kino,
Łódź,
Piotrkowska 120

hotel-starekino-lodz-piotrkowska120

Partner:

logo_fundacjaOZP

Sponsor:

Abbott

Ankieta

Fotorelacja

Organizator

Kontakt

Napisz do nas

Copyrights (C) IC You 2022